Další měřicí přístroje

Víceúčelové měřicí přístroje

K měření průměrů, závitů, kuželů stejně jako rovinného a kruhové běhu.

TESTICORD je zkonstruován pro určitá měření, např. podbroušení na výstružnících, frézách a závitnících atp. K modulárně konstruovanému AXICORDU můžeme dodat středicí hroty, prismatické kozlíky, sklíčidla, válečková prismata a pro obrobky uzpůsobené nástavce. Pomocí paralelních saní je možno kromě rovinného a kruhového běhu stanovit i paralelitu

Na obrázku:

  • AXICORD 6322 s válečkovým prismatem, TESTICORD 6142 víceúčelový měřicí přístrpoj

 

Tloušťkoměry

Se vyrábějí s rozlišením 1/10 a 1/100 mm. Díky různým hloubkám třmene (až do 600 mm) a různým tvarům dotyků mají rychloměry tlouštěk CORDIX mnohostranné použití (dřevo, umělé příp. pěnové hmoty, guma, sklo atp.).

Galvanický potah nejdůležitějších pohyblivých dílů zaručuje spolehlivou funkci robustních přístrojů i při trvalém kontaktu s agresivními medii (např. při zpracování kůže).

Na obrázku:

  • Tloušťkoměry - různá provedení

 

Mnohomístná měřicí zařízení a zkušební automaty

Pro statická a dynamická měření. Jak mnoho druhů mnohomístných měřicích zařízení , tak také polo- a plně automatických zkušebních strojů můžeme nabídnout pro specielní měřicí úkoly. Budou zkonstruována v závodě KORDT a na přání uvedena do provozu na místě dodání.

Na obrázku:

  • Mnohomístná měřicí zařízení

 

Normované měřicí díly

Pro konstrukci a doplnění měřicích zařízení. S normovanými díly CORDT je možno stávající zařízení rychle sestavit.Výkresy CAD normovaných měřicích dílů na nosičích můžeme dodat.

Na obrázku:

  • Normované měřicí díly - stavební prvky

 

Úchylkoměry a příslušenství

K doplnění měřicích přístrojů KORDT. K dispozici jsou úchylkoměry a elektronické snímače naměřených hodnot. Digitální úchylkoměry uzavírají tento program.

Výpočetní program rozměrů závitů KORDT usnadňuje práci při údržbě zkušebních prostředků. Vypočítává rozměry závitů a protokoluje výsledky měření. Standardizovaný protokol může být vytištěn. Přes rozhraní ASCII jsou hodnoty použitelné pro dále zpracovávané programy.

Na obrázku:

  • Úchylkoměry, různé snímače naměřených hodnot, výpočetní program rozměrů závitů Cord 7