Kontrola průměrů a délek

Kalibry

Ke zkoušení hladkých děr, válců a kuželů. Vedle kalibrů CORD podle německých a zahraničních norem vyrábíme také kalibry podle výjkresů zákazníka. Kalibry CORD mohou být podle volby opatřeny povlakem z tvrdého materiálu (CORDALOX). Pro rychlou mezní kalibraci vnějších průměrů nabízíme mezní třmenový kalibr CORDOPRES. Ten je nastaven rozměrovým lisem na stanovený rozměr a pak již nemůže být obsluhou přestaven. Dodáváme také kalibry, měřicí přístroje a nástroje pro křížové drážky.

Na obrázku:

  • CORD-ES 9677, CORD 4020 s povlakem z tvrdého materiálu CORDALOX a CORDOPRES 9766
  • Jemný měřicí třmen CORDAMETER 7120, 4653 a 4753

 

Jemný měřicí třmen

K měření vnějších průměrů, krátkých středicích nástavců a délkových rozměrů různého druhu. CORDAMETER se vyznačuje nejvyšší přesností a spolehlivostí v dlouhém provozu. Dlouhé pravoúhelníkové, planparalelní měřicí plošky z tvrdokovu ulehčují měření hřídelů a krátkých nástavců. Rozšířené rozpětí o 10 mm u CORDAMETRu 4753 umožňuje měření různých průměrů bez nového nastavování. Stolní přístroj 7120 je vybaven měřicím rozpětím 30 mm.

Na obrázku:

  • CORDIPAR 4675 pro vnější a vnitřní rozměry

 

Universální měřicí přístroje délek

K měření vnějších a vnitřních rozměrů. Současným měřením vnějších a vnitřních rozměrů jedním přístrojem může být získán údaj o lícování dvou obrobků. Díky osazení závitovými válečky je možné měření i značně velkých závitů. CORDIPAR je možno dodat až do velikosti 3500 mm. V důsledku rozsáhlého programu příslušenství, sestávajícího z nástavců, standardních a specielních dotyků atd. je CORDIPAR mnohostranně použitelný.

Na obrázku:

  • CORDIMETER 4015 s velkým volných zdvihem

 

Vnitřní měřicí přístroje

K měření hluboko uložených průměrů děr a zápichů.

CORDIMETER má velký volný zdvih a je možno jej nasadit pro průměry od 65 do 1050 mm. Hloubky zápichu max. 15 mm mohou být měřeny podle průměru až do odstupu cca 175 mm od čelní plochy. Rozsáhlé příslušenství ulehčuje práci.