Kontrola závitů

Závitové kalibry

Z legované kalibrační oceli na přání také s povlakem z tvrzeného materiálu. Je možno vyrobit závitové kalibry (značka CORD) podle všech domácích i zahraničních norem. To platí také pro kuželové závity a specielní provedení podle údajů zákazníka.

Závitové třmenové kalibry ulehčují rychlé mezní kalibrování vnějších závitů.

CORDAMOV je kromě toho s ohledem na jeho možnosti přestavování možno použít pro více průměrů.

Zášrubné hloubkové zkušební přístroje kombinují závitovou mezní kalibraci s kontrolou hlubky závitů.

Na obrázku:

  • CORD 5001, CORD 5311, CORD 5380
    CORD 5320 s povlakem CORDALOX a CORDAMOV
  • Trojbodový měřicí přístroj 5676, 5677 a CORDAVID 5400

 

Měřicí přístroje vnějších závitů

K měření skutečných boků, párových boků, malých nebo vnějších průměrů závitů pro jmenovitý průměr až do 996 mm. Rozlišujeme trojbodové měřicí přístroje (CORDATEST) a dvoubodové měřicí přístroje (např. TRACORD). K dispozici jsou pevné nebo přestavitelné verse. Pro měření kuželových závitů jsou nabízeny tyto další měřicí přístroje (např. CORDATAP). Se specielnímu válečky mohou být kontrolovány hladké a mnohé závitovým podobné obrobky.

Na obrázku:

  • Nastavovací trny CORD 5002, 5009, 5010 a nastavovací kroužek CORD 5385

 

Nastavovací normály závitů

Podle DIN 2241 pro nastavení měřicích přístrojů závitů resp. podle DIN ISO 1502 nebo srovnatelných norem k nastavení závitových třmenových kalibrů.

Na obrázku:

  • Měřicí přístroj vnitřních závitů CORDITEST 5075.1, 5O75 B, 5072

 

Měřicí přístroje vnitřních závitů

K měření průměrů vnitřních boků, párových boků, malých průměrů nebo vnějších průměrů pro jmenovitý průměr až do 1026 mm (CORDITEST). Pomocí specielních provedení je možné měření i při zaslepeném středu nebo závitů hluboko uložených. Nabízíme také vícefunkční měřicí přístroje, jimiž je možné měření vnějších a vnitřních závitů (např. AMBICORD). Specielní válečky případně měřicí čelisti možnosti použití rozšiřují.

Na obrázku:

  • AXICORD 6200 s motorickým pohonem

 

Rovinné a otáčivé měřicí přístroje na závity

K měření kruhového a rovinného běhu vztaženého na osu závitu obrobků s vnějším nebo vnitřním závitem pro jmenovité průměry od 3 mm. Vždy podle druhu použití je možno nasadit ruční nebo stolní přístroje AXICORD. Kromě jednoúčelových měřicích přístrojů pro opakující se stejná měření je možno pomocí modulového systému AXICORD komponenty měřicího přístroje sestavit vždy podle druhu měření. Měřicí trny koordinát jsou určeny pro stanovení polohy závitových děr např. při proměřování s trojdimensionálními měřicími stroji.

Na obrázku:

  • Automatický zkušební stroj závitů TRANSICORD 104 30

 

Zkušební automaty závitů

K plně automatizovanému zkoušení vnějších a vnitřních závitů (TRANSICORD). Automaty přejímají celý průběh zkoušení, vydávají signály pro přísun a odsun obrobků a ovládání třídících výhybek. Integrace do plně automatického průběhu výroby je prostřednictvím vhodných přípojek možmá.

Na obrázku:

  • Ruční zkušební stroj 5920 CORDIVIT

 

Poloautomatické zkušební stroje závitů

Ke zkoušení vnějších a vnitřních závitů pro průměry od 3 mm (CORDIVIT). Používají se v sériové resp. masové výrobě přesných dílů. V důsledku automatického kalibrování jsou zkušební časy zkráceny a vzhledem k definovanému maximálnímu kroutícímu momentu jsou šetřena kalibrační tělíska. Vnitřní závity ve velkých a těžkých obrobcích se zkoušejí ručními zkušebními stroji závitů, pro malé díly se nabízí stolní přístroj. Přizpůsobená přiváděcí zařízení ulehčují práci a mohou být vybavena specificky ke zkoušeným vzorkům.

Měřicí přístroje kulových závitů

K měření průměrů středových kružnic kulových závitů vřeten nebo matic s kulovým závitem. Kombinované nasazení měřicích přístrojů vnějšího a vnitřního ozubení umožňuje určení párových kuliček. Dále jsou k dispozici měřicí přístroje k měření stoupání. Dodáváme také měřicí čelisti pro radiální kuličková ložiska.

Na obrázku:

  • CORDATEST 5630 s měřicími čelistmi kulového závitu 4664