Speciální kalibry

Na základě technické dokumentace zákazníka zadáváme do výroby různé i velmi přesné speciální kalibry. Jedná se o složité výrobky s několika tolerovanými rozměry, kolmostmi, kuželovitostí, atd. Některé kalibry jsou složeny z více dílů.