SPREITZER

Další výrobní oblastí firmy Spreitzer jsou přístroje na měření souososti (kruhovitosti, házivosti). Na těchto přístrojích lze přesnou kontrolu házivosti provést během 10 sekund, a to bez předchozích zkušeností obsluhy, hned u obráběcího stroje. V měřicí technice hraje kontrola házivosti důležitou roli. Vhodné měřicí zařízení, správné nastavení a odpovídající přesnost přístroje, to jsou základní předpoklady pro přesné měření házivosti.